ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ

Με τη μέθοδο της μεταξοτυπίας μπορούμε, πέρα από το ύφασμα, να τυπώσουμε διάφορα υλικά όπως χαρτί, ξυλο, μέταλλο, γυαλί, PVC , πλαστικό κτλ.

Στον τομέα του χαρτιού, μπορείτε να επιλέξετε είδος μέσα από μια πολύ μεγάλη γκάμα χρωμάτων, πάχους και υφής (χαρτόνι, σαγρέ, αυτοκόλλητο, διάφανο, αντανακλαστικό κτλ).

Η μεταξοτυπία στα παραπάνω υλικά εφαρμόζεται στις εκτυπώσεις αφίσας (διαφόρων μεγεθών, εως και 70cm  x100cm), επαγγελματικών καρτών, συλλεκτικών αντικειμένων, πινακίδων σήμανσης Plexiglass κα.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα για εκτυπώσεις καλλιτεχνικών έργων ή για την αναπαραγωγή τους με βάση ασφαλώς τις υποδείξεις και οδηγίες του ίδιου του καλλιτέχνη, καθώς και για εκτυπώσεις πάνω σε ιδιαίτερα και ασυνήθιστα υλικά, που ο ίδιος ο πελάτης θα επιλέξει.